หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เอส บี แอล ซัพพลาย (SBL SUPPLY)


จดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2540 ซึ่งในขณะนั้นเป็นการดำเนินงานภายใต้กลุ่มคนเล็กๆ และ เอส บี แอล ซัพพลาย ได้พัฒนา และดำเนินงานด้านเคมีภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และเติบโต จนดำเนินการ จัดตั้งเป็น บริษัท


เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งบริษัท ฯ ได้มุ่งเน้น และพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเคมีภัณฑ์ อย่างไม่หยุดนิ่ง โดยแบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม ใหญ่ๆ ได้แก่
1. เคมีภัณฑ์กำจัดแมลง ที่ใช้ในทางด้านสาธารณสุข เช่น โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล อาคาร บ้านเรือน ปศุสัตว์ ฯลฯ
2. เคมีภัณฑ์ทางด้านทำความสะอาด เช่น ธุรกิจบริการทำความสะอาด โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ โรงงานอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์
      ปัจจุบัน สังคมความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้น ได้มีการใช้เคมีภัณฑ์อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ในการกำจัดแมลง หรือเคมีภัณฑ์ในการทำความสะอาด ซึ่งมีการนำมาใช้ทั้งแบบที่ถูกวิธีและไม่ถูกวิธี


     บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด จึงดำเนินการพัฒนาและนำเข้าเคมีภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2549 ได้นำเข้าสารกำจัดแมลง ที่สกัดจากธรรมชาติ (BOTANICAL INSECTICIDES) หรือที่เรียกว่า ไพรีทรัม ไมโคร และเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด บริษัทฯ     ได้ดำเนินการพัฒนา โดยใช้สารเคมีที่สามารถย่อยสลายได้ นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเคมีทำความสะอาด และทางบริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากร และองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถให้คำปรึกษา และแนะนำสิ่งที่ดีแก่ลูกค้า ในการใช้เคมีภัณฑ์กำจัดแมลง และเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างถูกต้อง ตามระบบและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสอดคล้องกับระบบ ISO , HACCP และ IPM
(INTEGRATED PEST MANAGEMENT)