หน้าแรก » ไบโอ จี เคลียร์ (BIO – G – CLEAR) » ไบโอ จี เคลียร์ (BIO – G – CLEAR)

ไบโอ จี เคลียร์ (BIO – G – CLEAR)

ไบโอ จี เคลียร์ (BIO – G – CLEAR)

 
 

ไบโอ จี เคลียร์ (BIO – G – CLEAR)

 
         
   

คุณสมบัติ

      เป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยสลายไขมัน ย่อยกากของเสีย กำจัดกลิ่นเหม็นและป้องกันปัญหา
ส้วมเต็ม ท่อระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมันตลอดจนกองขยะ มีความปลอดภัยสูง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์ โดยผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว