หน้าแรก » ไพเรโทร 714 Piretro 714 » ไพเรโทร 714 Piretro 714

ไพเรโทร 714 Piretro 714

  ไพเรโทร 714 Piretro 714  
ไพเรโทร 714 (Piretro 714)
ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่มีส่วนผสมสำคัญเป็นสารสกัดธรรมชาติจากดอกแอฟริกันเดซี่ หรือที่รู้จัก
กันในชื่อ ไพรีทรินส์ (Pyrethrins) ในสูตรน้ำ (Emulsion in water) ซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กจะกระจายตัว
ออกมาสัมผัสแมลงได้ดี จึงทำให้ตัวยามีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงได้ดีกว่า และเป็นสูตรที่ไม่ผสมตัวทำ
ละลายแนฟทา (ปิโตรเลียม) จึงไม่มีกลิ่น ไม่ไวไฟ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลงทั่วไป
 
PIRETRO 714 ประกอบด้วยสาร สกัดธรรมชาติไพรีทรินส์ที่มี คุณสมบัติในการออกฤทธิ์กำจัด แมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
PIRETRO 714 ประกอบกับสาร เสริมฤทธิ์ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด์ (Piperonyl butoxide) ทำให้ สารสกัดธรรมชาติไพรีทรินส์ สามารถซึมเข้าสู่ผิวของแมลงได้ ดีขึ้น ซึ่งทำให้การกำจัดแมลงมี ประสิทธิภาพมากกว่าสารออก ฤทธิ์ไพรีทรินส์เพียงตัวเดียว
 
PIRETRO 714 เป็นสารสกัดจาก พืชธรรมชาติ จึงสลายตัวได้เร็ว กว่าเคมีสังเคราะห์ ทำให้มีความ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ลดความกังวลในเรื่องสารเคมี ตกค้างบนพื้นผิวจึงสามารถ นำไปใช้งานในโรงงานอาหาร หรือ สถานที่อุตสาหกรรมอาหาร ภายในพื้นที่ผลิตอาหาร สถานที่แปรรูปอาหาร ส่วนจัดการอาหาร และสถานที่จัดเก็บอาหาร เช่น  พื้นที่ไลน์ผลิตอาหาร พื้นที่ส่วนแพ็คกิ้ง โกดังเก็บวัตถุดิบ โกดังเก็บสินค้าสำเร็จรูป  รวมถึงในสถานที่ที่ต้องการความ ปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น ภายใน บ้านเรือน โรงพยาบาล โรงแรม โรงอาหารหรือสถานที่อุตสาหกรรมต่างๆ
 
ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ
• ไพรีทรินส์ (Pyrethrins )…………………………………….....................1.8 % w/v
• ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด์ (Piperonyl butoxide)………….14.3 %w/v
 
 

ประโยชน์
ใช้สำหรับป้องกัน และกำจัด แมลงบิน เช่น แมลงวัน ยุง ใน บ้านเรือนหรือ อาคารสถานที่ ข้อแนะนำการใช้ เพื่อการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดี โปรดปฏิบัติตามฉลากผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา
และกรมปศุสัตว์

 
 
อัตราการใช้ส่วนผสม
แมลง ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร
แมลงบิน
แมลงวัน
ยุง
100 ซีซี ผสมน้าให้
ได้ 10 ลิตร
(1 ลิตรที่ผสมแล้วต่อ
พื้นที่ 20 ตรม.)
100 ซีซี ผสม
น้ำให้ได้ 10 ลิตร
(1 ลิตรที่ผสม
แล้วต่อพื้นที่
20 ตรม.)
แมลงคลาน
ทั่วไป เช่น
แมลงสาบ
มด
100 ซีซี ผสมน้ำให้
ได้ 10 ลิตร
(1 ลิตรที่ผสมแล้วต่อ
พื้นที่ 20 ตรม.)
*อ้างอิงตามการใช้จาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ประเทศ
อิตาลี
200 ซีซี ผสม
น้ำให้ได้ 10 ลิตร
(1 ลิตรที่ผสม
แล้วต่อพื้นที่
20 ตรม.)
*อ้างอิงตามการใช้
จากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ ประเทศ
อิตาลี
 
 
ผลิตจาก โรงงานมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และ ยา (อย.) และกรมปศุสัตว์
ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอิตาลี ทะเบียนเลขที 15317
 
ไพเรโทร ได้รับการขึ้น ทะเบียน กับ กรมปศุสัตว์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร ที่ต้องการ สารสกัดธรรมชาติ ทำการกำจัดแมลงบิน เช่น แมลงวัน แมลงหวี่ มด แมลงสาบ มอด และแมลงอื่นๆ
ไพเรโทร เป็น สารสกัดธรรมชาติ ตัวเดียว ณ ขณะนี้ที่ สามารถขึ้นทะเบียนได้ เป็น ตัวยาที่ สามารถใช้ ได้ในระบบ ISO 
 
คำค้นหา

กำจัดแมลง น้ำยากำจัดแมลงวัน กำจัดแมลงวัน