หน้าแรก » เคมีกำจัดแมลงสูตรผสมสารสกัดธรรมชาติ (Piretro 714) » เคมีกำจัดแมลงสูตรธรรมชาติ (MICRO EMULSIONS)

เคมีกำจัดแมลงสูตรธรรมชาติ (MICRO EMULSIONS)

 
  ไพเรโทร 714 Piretro 714  
ไพเรโทร 714 (Piretro 714)
ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่มีส่วนผสมสำคัญเป็นสารสกัดธรรมชาติจากดอกแอฟริกันเดซี่ หรือที่รู้จัก
กันในชื่อ ไพรีทรินส์ (Pyrethrins) ในสูตรน้ำ (Emulsion in water) ซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กจะกระจายตัว
ออกมาสัมผัสแมลงได้ดี จึงทำให้ตัวยามีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงได้ดีกว่า และเป็นสูตรที่ไม่ผสมตัวทำ
ละลายแนฟทา (ปิโตรเลียม) จึงไม่มีกลิ่น ไม่ไวไฟ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลงทั่วไป
 
PIRETRO 714 ประกอบด้วยสาร สกัดธรรมชาติไพรีทรินส์ที่มี คุณสมบัติในการออกฤทธิ์กำจัด แมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
PIRETRO 714 ประกอบกับสาร เสริมฤทธิ์ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด์ (Piperonyl butoxide) ทำให้ สารสกัดธรรมชาติไพรีทรินส์ สามารถซึมเข้าสู่ผิวของแมลงได้ ดีขึ้น ซึ่งทำให้การกำจัดแมลงมี ประสิทธิภาพมากกว่าสารออก ฤทธิ์ไพรีทรินส์เพียงตัวเดียว
 
PIRETRO 714 เป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติ จึงสลายตัวได้เร็วกว่าเคมีสังเคราะห์ ทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ไพรีทรอยด์ ออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมต ทำให้ลดความกังวลในเรื่องสารเคมีตกค้างบนพื้นผิวจึงสามารถนำไปใช้ในสถานที่ที่ต้องระมัดระวัง เช่น ภายในบ้านเรือน ห้องครัว โรงพยาบาล โรงอาหาร โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือสถานที่อุตสาหกรรมต่างๆ
 
ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ
• ไพรีทรินส์ (Pyrethrins )…………………………………….....................1.8 % w/v
• ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด์ (Piperonyl butoxide)………….14.3 %w/v
 
 

ประโยชน์
ใช้สำหรับป้องกัน และ กำจัด
แมลงบิน เช่น แมลงวัน ยุง ในบ้านเรือนหรือ อาคารสถานที่

ข้อแนะนำการใช้
เพื่อการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีดี
โปรดปฏิบัติตามฉลากผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และ กรมปศุสัตว์

คำเตือน
ห้ามรับประทาน และใช้งานด้วยความระมัดระวังขณะฉีดพ่นเหนือลม ระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูกหรือถูกผิวหนังและเสื้อ

วิธีเก็บรักษา
เก็บให้มิดชิดห่างจาก
เด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

ผลทดสอบเพิ่มเติม
ผลทดสอบต่อแมลงสาบ ปลวก และเห็บสุนัข

 
 
 
* ต้องใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดแมลง *
อัตราการใช้ส่วนผสม
แมลงบิน ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
เช่น แมลงวัน ยุง 100 ซีซี ผสมน้าให้
ได้ 10 ลิตร
(1 ลิตรที่ผสมแล้วต่อ
พื้นที่ 20 ตรม.)
* อ้างอิงการใช้จาก เจ้าของผลิตภัณฑ์ ประเทศอิตาลี
 
 
ผลิตจาก โรงงานมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และ ยา (อย.) และกรมปศุสัตว์
ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอิตาลี ทะเบียนเลขที 15317
 
ไพเรโทร ได้รับการขึ้น ทะเบียน กับ กรมปศุสัตว์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร ที่ต้องการ สารสกัดธรรมชาติ ทำการกำจัดแมลงบิน เช่น แมลงวัน แมลงหวี่ มด แมลงสาบ มอด และแมลงอื่นๆ
ไพเรโทร เป็น สารสกัดธรรมชาติ ตัวเดียว ณ ขณะนี้ที่ สามารถขึ้นทะเบียนได้ เป็น ตัวยาที่ สามารถใช้ ได้ในระบบ ISO 
 
คำค้นหา

กำจัดแมลง น้ำยากำจัดแมลงวัน กำจัดแมลงวัน

 

เคมีกำจัดแมลงสูตรธรรมชาติ (MICRO EMULSIONS)

สารออกฤทธิ์ ไพรีทรัม ( pyrethrum ) หรือ ไพเรทริน (pyrethrins) 1.5%

 
กำจัดปลวก ยากำจัดปลวก
 
กำจัดปลวก ยากำจัดปลวก
เป็นสารสกัดจากดอกแอฟริกัน เดซี่ ZChrysanthemun Flower) หรือที่รู้จักกันในนามไพเรทรัม ( Pyrethrins) และเป็นต้นกำเนิดของสาร ในกลุ่มไพรีทรอยด์ ซึ่งสามารถป้องกันและกำจัดแมลง ได้ทุกชนิด ที่สำคัญที่สุดคือ ไพรีทรัมไมโคร ไม่มีฤทธิ์ตกค้างทั้งในอาหาร และสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด
 
ไพรีทรัม ไมโคร Piretrum Micro น้ำยากำจัด แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเลือด ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าว แมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม
ผลิตด้วยเทคโนโลยี Micro Emulsions ซึ่งผสมสาร Emulsion ชนิดพิเศษที่ ทำให้ Pyrethrins มีอนุภาคแขวนลอย ขนาดเล็กมาก และมีความคงตัวได้นานกว่าสูตรอื่นๆ เรียกว่า Microemulsion เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตัวยา ให้คงฤทธิ์ได้นานและ กำจัดแมลงได้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีพิเศษนี้เป็นการพัฒนาสูตร เพื่อให้ไพเรทรัมที่อยู่ในเม็ดยา ค่อยๆ กระจายตัวออกมาสัมผัสแมลง ได้นานยิ่งขึ้น จึงทำให้ตัวยามีประสิทธิภาพสูงสุด ในการกำจัดแมลง ไพรีทรัมไมโคร สามารถกำจัดแมลงวัน ยุง แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเลือด ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าว แมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม
 
อัตราการใช้ส่วนผสม ไพรีทรัม ไมโคร
แมลง ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร
แมลง แมลงวัน ยุง 30-50 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร (1 ลิตรที่ผสมแล้ว ต่อพื้นที่ 20 ตรม.) 40-50 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร (1 ลิตรที่ผสมแล้ว ต่อพื้นที่ 20 ตรม.)
แมลงสาบ มด เห็บ หมัด มอด ด้วง ปลวก ผีเสื้อข้าว เรือด ไร แมงมุม 40-60 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร (1 ลิตรที่ผสมแล้ว ต่อพื้นที่ 20 ตรม.) 50-60 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร (1 ลิตรที่ผสมแล้ว ต่อพื้นที่ 20 ตรม.)

การพ่นแบบหมอกควัน 500 ซีซีต่อหร็อปเพอร์ลีน ไกลคอน (Propylene Glyco) 1.5 ลิตร

 
ไพรีทรัม ไมโคร Piretrum Micro น้ำยากำจัด แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเลือด ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าว แมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม
เป็นสารกำจัดแมลง สูตรใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งไม่ใช่สารสังเคราะห์ แต่เป็นสารสกัด จากพืชธรรมชาติ (Biotanical Extracts) เหมาะสำหรับควบคุม แมลงบิน และแมลงคลาน ได้ใน ทุกสถานที่ ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาหาร ฟาร์มปศุสัตว์ โกดังข้าว โกดังแป้ง บนเครื่องบิน โรงพยาบาล โรงแรม บ้านพักอาศัย ตลอดจนสถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง
 
ตารางค่าความปลอดภัย
LD50 (ทดลองกับหนูทางปาก) >1000 mg/kg
LD50 (ทดลองกับหนู ทางผิวหนัง) >1000 mg/kg
 
ไพรีทรัม ไมโคร Piretrum Micro
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญ การกำจัดแมลง และภาคอุตสาหกรรม ที่ ต้องการ ความปลอดภัยสูง โดยใช้โปรแกรม การควบคุม แมลงตามระบบ มาตรฐาน คุณภาพ เช่น ISO และ HACCP หรือ IPM
 
ไพรีทรัม ไมโคร Piretrum Micro น้ำยากำจัด แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเลือด ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าว แมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม กำจัดปลวก ยากำจัดปลวก ไพรีทรัม ไมโคร Piretrum Micro น้ำยากำจัด แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเลือด ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าว แมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม
 
ไพรีทรัมไมโคร ได้รับการขึ้น ทะเบียน กับ กรมปศุสัตว์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร ที่ต้องการ สารสกัดธรรมชาติ ทำการกำจัดแมลงทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น แมลงวัน แมลหวี่ มด แมลงสาบ มอด และแมลงอื่นๆ
ไพรีทรัม ไมโคร เป็น สารสกัดธรรมชาติ ตัวเดียว ณ ขณะนี้ที่ สามารถขึ้นทะเบียนได้ เป็น ตัวยาที่ สามารถใช้ ได้ในระบบ ISO , HACCP
 
คำค้นหา

กำจัดแมลง น้ำยากำจัดแมลงวัน กำจัดแมลงวัน