หน้าแรก » เคมีกำจัดแมลงสูตรธรรมชาติ (MICRO EMULSIONS) » เคมีกำจัดแมลงสูตรธรรมชาติ (MICRO EMULSIONS)

เคมีกำจัดแมลงสูตรธรรมชาติ (MICRO EMULSIONS)

เคมีกำจัดแมลงสูตรธรรมชาติ (MICRO EMULSIONS)

สารออกฤทธิ์ ไพรีทรัม ( pyrethrum ) หรือ ไพเรทริน (pyrethrins) 1.5%

 

ไพรีทรัมไมโคร (Piretrum Micro)

 
กำจัดปลวก ยากำจัดปลวก
ไพรีทรัม ไมโคร Piretrum Micro น้ำยากำจัด แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเลือด ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าว แมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม
กำจัดปลวก ยากำจัดปลวก
เป็นสารสกัดจากดอกแอฟริกัน เดซี่ ZChrysanthemun Flower)
หรือที่รู้จักกันในนามไพเรทรัน ( Pyrethrins)
และเป็นต้นกำเนิดของสาร ในกลุ่มไพรีทรอยด์
ซึ่งสามารถป้องกันและกำจัดแมง ได้ทุกชนด ที่สำคุญที่สุดคือ
ไพรีทรัมไมโคร ไม่มีฤทธิ์ตกค้างทั้งในอาหาร
และสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
และสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด
 
ไพรีทรัม ไมโคร Piretrum Micro น้ำยากำจัด แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเลือด ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าว แมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม
ผลิตด้วยเทคโนโลยี Micro Emulsions
ซึ่งผสมสาร Emulsion ชนิดพเศษที่ ทำให้ Pyrethrins
มีอนุภาคแขวนลอย ขนาดเล็กมาก
และมีความคงตัวได้นานกว่าสูตรอื่นๆ
เรียกว่า Microemulsion เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตัวยา
ให้คงฤทธิ์ได้นานและ กำจัดแมลงได้ดียิ่งขึ้น
เทคโนโลยีพิเศษนี้เป็นการพัฒนาสูตร
เพื่อให้ไพเรทรัมที่อยู่ในม็ดยา
ค่อยๆ กระจายตัวออกมาสัมผัสแมลง ได้นานยิ่งขึ้น
จึงทำให้ตัวยามีประสิทธิภาพสูงสุด ในการกำจัดแมลง
ไพรีทรัมไมโคร สามารถกำจัดแมลงวัน ยุง
แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเลือด
ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าว
แมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม
 
อัตราการใช้ส่วนผสม ไำพรีทรัม ไมโคร
แมลง ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร
แมลง แมลงวัน ยุง 30-50 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร (1 ลิตรที่ผสมแล้ว ต่อพื้นที่ 20 ตรม.) 40-50 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร (1 ลิตรที่ผสมแล้ว ต่อพื้นที่ 20 ตรม.)
แมลงสาบ มด เห็บ หมัด มอด ด้วง ปลวก ผีเสื้อข้าว เรือด ไร แมงมุม 40-60 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร (1 ลิตรที่ผสมแล้ว ต่อพื้นที่ 20 ตรม.) 50-60 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร (1 ลิตรที่ผสมแล้ว ต่อพื้นที่ 20 ตรม.)
การพ่นแบบหมอกควัน 500 ซ๊ซี ต่อหร็อปเพอร์ลีน ไกลคอน (Propylene Glyco) 1.5 ลิตร
กำจัดปลวก ยากำจัดปลวก
ไพรีทรัม ไมโคร Piretrum Micro น้ำยากำจัด แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเลือด ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าว แมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม
ไพรีทรัม ไมโคร Piretrum Micro น้ำยากำจัด แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเลือด ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าว แมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม
เป็นสารกำจัดแมลง สูตรใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูง
ซึ่งไม่ใช่สารสังเคราะห์ แต่เป็นสารสกัด
จากพืชธรรมชาติ (Biotanical Extracts)
เหมาะสำหรับควาบคุม แมลงบิน
และแลงคลาน ได้ในทุกสถานที่
ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาหาร
ฟาร์ปศุสัตว์ โกดังข้าว
โกดังแป้ง บนเครื่องบิน
โรงพยาบาล โรงแรม
บ้านพักอาศัย ตลอดจนสถานที่
ที่ต้องการความปลอดภัยสูง
 
ตารางค่าความปลอดภัย
LD50 (ทดลองกับหนูทางปาก) >1000 mg/kg
LD50 (ทดลองกับหนู ทางผิวหนัง) >1000 mg/kg
 
ไพรีทรัม ไมโคร Piretrum Micro
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญ การกำจัดแมลง
และภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการความปลอดภัยสูง
โดยใช้โปรแกรม การควบคุม แมลงตามระบบ มาตรฐาน คุณภาพ
เช่น ISO และ HACCP หรือ IPM
 
ไพรีทรัม ไมโคร Piretrum Micro น้ำยากำจัด แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเลือด ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าว แมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม
ไพรีทรัมไมโคร ได้รับการขึ้น ทะเบียน กับ กรมปศุสัตว์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงงาน อุสหกรรมอาหาร ที่ต้องการ สารสกัดธรรมชาติ ทำการกำจัดแมลงทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น แมลงวัน แมลงหวี่ มด แมลงสาป มอด และแมลงอื่นๆ
ไพรีทรัม ไมโคร เป็น สารสกัดธรรมชาติ ตัวเดีวย ณ ขณะนี้ที่ สามารถขึ้นทะเบียนได้ เป็น ตัวยาที่ สามารถใช้ ได้ในระบบ ISO , HACCP
 
คำค้นหา

กำจัดแมลง น้ำยากำจัดแมลงวัน กำจัดแมลงวัน