หน้าแรก » เคมีสูตร WP (WETTABLE POWDER) » เคมีสูตร WP (WETTABLE POWDER)

เคมีสูตร WP (WETTABLE POWDER)

เคมีสูตร WP (WETTABLE POWDER)

สารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน 2.5% WP ( deltamethrin 2.5% WP )

 

โปรแอดทริน
( PRO ACTHRIN WP )

 
     
         
  โปรแอดทริน pro acthrin WP น้ำยากำจัดแมลงวัน แมลงสาบ มด  

คุณสมบัติ

      เป็นสูตรยาผสมน้ำ เหมาะสำหรับพื้นที่ๆ ต้องการให้มีฤทธิ์ตกค้างของตัวยา ไม่ต่ำกว่า 1 เดือน เช่น กองขยะ ท่อระบายน้ำ แหล่งกำเนิดของแมลงต่างๆ ใช้สำหรับป้องกัน และกำจัดแมลงในบ้านเรือน อาคารสถานที่ หรือ รอบอาคาร โรงเรือน เช่น
แมลงวัน แมลงสาบ มด

วิธีการใช้

                โปรแอดทริน ดับบลิวพี ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 40 CC. กับน้ำ 10 ลิตร แล้วนำไปพ่นในอัตราส่วน 1 ลิตรต่อพื้นที่
20 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลงวันและยุง และฉีดตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภาย ในและภายนอกอาคาร
ค่าความปลอดภัย ( DELTAMETRIN )
LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก > 2,000 mg/kg

 
โปรแอดทริน pro acthrin WP น้ำยากำจัดแมลงวัน แมลงสาบ มด