หน้าแรก » ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำ, ยุง, ยุงลาย (LARVAE) » ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำ, ยุง, ยุงลาย (LARVAE)

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำ, ยุง, ยุงลาย (LARVAE)

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำ, ยุง, ยุงลาย (LARVAE)

สารออกฤทธิ์ ทีมีฟอส 1% W/W SG (Temephos 1% W/W SG)

 

เวคโตฟอส (VECTOPHOS)

 
 
ทรายอะเบท
เวคโตฟอส vectophos น้ำยากำจัดยุง ทรายอะเบท
ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ Temephas 1% W/W SG ป้องกันไข้เลือดออก ต้องใช้ เวคโตฟอส กำจัดลูกน้ำยุงลาย
ทรายกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย
เวคโตฟอส vectophos น้ำยากำจัดยุง ทรายอะเบท

ประโยชน์ :
ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลาย นาน 3 เดือน
โดยไม่มีการเติมน้ำลงในภาชนะอีก

วิธีใช้ :
1. ใส่ในภาชนะน้ำใช้ น้ำทั่วไป ในอัตราส่วน
1 กรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร หรือ 2 ช้อนชา
ต่อน้ำ 140 ลิตร (1 ช้อนชา เท่ากับ 7 กรัม)
2. ใส่ในขาตู้กันมด, แจกัน ใช้ในอัตรา 1/10 ช้อนชา

เวคโตฟอส vectophos น้ำยากำจัดยุง ทรายอะเบท
 
ทรายกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย


 
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำ, ยุง, ยุงลาย
วิธีเก็บรักษา :
เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก
อาหาร และสัตว์เลี้ยง
คำเตือน :
1. ไม่ควรใช้ เวคโตฟอส เกินกว่า
อัตรส่วนที่กำหนดในวิธีการใช้
วิธีแก้พิษเบื้องต้น :
1. หาก เวคโตฟอส ถูกผิวหนังต้องล้างออก ด้วยน้ำสบู่
ถ้าเบื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออก แล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วย น้ำสะอาด จำนวนมาก
จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลา ให้ไปพบแพทย์
3. หากกลืนกิน เวคโตฟอส ทำให้อาเจียนโดยดื่มน้ำ
4. แล้วทำการล้วงคอและ ให้รับประทานถ่าน
แอคติเวทเต็ก แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะ
บรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของ เวคโตฟอส
 
 

คำค้นหา

กําจัดลูกน้ํายุงลาย