หน้าแรก » ฟูจิก้า ฟ็อกเกอร์-102 (FUJIKA FOGER 102) » ฟูจิก้า ฟ็อกเกอร์-102 (FUJIKA FOGER 102)

ฟูจิก้า ฟ็อกเกอร์-102 (FUJIKA FOGER 102)

ฟูจิก้า ฟ็อกเกอร์-102 (FUJIKA FOGER 102)

 
 

ฟูจิก้า ฟ็อกเกอร์-102 (FUJIKA FOGER 102)

 
 

เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดแมลงแบบมือถือ
ฟูจิก้า ฟ็อกเกอร์-102

 
เครื่องพ่นหมอกควัน
 
เครื่องพ่นหมอกควัน
 
  • คุณลักษณะเครื่อง
รุ่น ฟูจิก้า ฟ็อกเกอร์-102
ขนาด ความยาว x ความกว้าง x ความสูง
(มม.) 575 x 162 x 287
ระบบเครื่อง ระบบเรโวลูชั่นนารี่ วาโพไรชิ่ง
  (Revolutionary Vaporizing System)
วิธีการทำให้ติดไฟ ระบบเพลโซอีเล็คทริค
  (Plezo Electric)
น้ำหนักเครื่องสุทธิ 1.50 กิโลกรัม
ถังบรรจุน้ำยา 2,000 ซีซี.
เชื้อเพลิง ก๊าชบูเทน
ระยะเวลาทำงาน ต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง โดยใช้อย่างถูกวิธี
 
 
เป็นเครื่องพ่นหมอกควันแบบมือถือขนาดเล็ก ที่ใช้
สำหรับป้องกันและกำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคต่างๆ
มาสู่คน เช่น ยุงลาย ยุงรำคาญ แมลงวัน และแมลง
บินอื่นๆ ฟูจิก้า ฟ็อกเกอร์-102 สามารถใช้ได้ทั้ง
ภายในและภายนอก โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ร้านอาหาร บ้านเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม
รีสอร์ท ฟาร์มสัตว์ต่างๆ และคอกปศุสัตว์
ระบบของตัวเครื่องฟูจิก้า ฟ็อกเกอร์-102 มีความ
ทนทาน ต่อความร้อน และมีระบบกันความร้อน
ระหว่างท่อพ่นกับตัวเครื่อง และระบบความปลอดภัย
ป้องกันการอุดตันของหัวพ่น จึงทำให้เครื่องฟูจิก้า ฟ็อกเกอร์-102
สามารถพ่นละอองควันได้นานเกิน
สองชั่วโมง เชื้อเพลิง ที่ใช้กับเครื่องพ่น ใช้ก๊าชบิวเทน
ในการจุดระเบิด โดยระบบ Plezo Eletric และระบบ
ที่ทำให้เกิด สะอองหมอกควัน พ่นได้ต่อเนื่อง และคง
ตัวด้วยระบบ Revolutionary Vaporizing System
 
 

เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดแมลงแบบมือถือ

  • ฟูจิก้า ฟ็อกเกอร์-102 ปฏิวัติระบบการทำให้ เกิดละอองด้วยระบบ Revolutionary Vaporizing System จึงทำให้ละออง มีความคงตัว ในอากาศได้นาน
  • ละอองเคมีกระจายเป็นพื้นที่กว้างและสม่ำเสมอ
  • สามารถพ่นละอองได้นานต่อเนื่อง กว่าสองชั่วโมง
  • ลดเสียงรบกวนในขณะปฏิบัติการ
  • ปลอดภัยด้วยวาส์วลดความดัน
    (Automatic Pressure-Release Valve)
  • ง่ายแก่การบำรุงรักษา