หน้าแรก » น้ำยาลอกแวซ์ (WAX OFF) » น้ำยาลอกแวกซ์ (WAX OFF)

น้ำยาลอกแวกซ์ (WAX OFF)

น้ำยาลอกแวซ์ (WAX OFF)

 
 

น้ำยาลอกแวซ์ (WAX OFF)

 
  ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ

ไตรโซเดียมฟอสเฟต (Trisodium Phosphate) 2.94 W/W
โซเดียมเมตะซิลิเกต (Sodium Metasilicate) 0.5 W/W
เอทิลีนไกลคอลนอร์มัล-บิวทิลอีเทอร์ (Ethylene Glycol N-Butyl Ether) 5.94 W/W
เกลือโซเดียมซองลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (Linear Alkylbenzene Sulfonate} Sodium Salt) 0.96 W/W

 
   
     
 
   
วิธีใช้
 1. ผสมผลิตภัณฑ์ ในอัตราส่วน 1 ส่วน ต่อน้ำ 3 ส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสกปรก และความหนาของผลิตภัณฑ์เคลือบเงา
 2. เทผลิตภัณฑ์ตามข้อ 1 บริเวณที่ต้องการลอกแวกซ์ ทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที แล้วทำการขัดลอกแวกซ์ออกด้วยเครื่องขัด
 3. หลังจากทำการขัดลอกแวกซ์แล้วทำการรีด หรือปาดน้ำออกให้หมด แล้วใช้ผ้าถูพื้นให้สะอาด รอจนกว่าพื้นแห้ง
 4. ทำความสะอาดด้วยผ้าถูพื้นและน้ำสะอาดประมาณ 2-3 ครั้ง จนหมดคราบผลิตภัณฑ์ เพื่อทำการลงแวกซ์ใหม่ในขั้นต่อไป
หมายเหตุ เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง
   
คำเตือน
 1. .ห้าม รับประทานหรือสูดดม เพราะมีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง
 2. ระวังอย่าให้เข้าตา เพราะจะทำให้เยื่อตาอักเสบหรือทำลายเนื้อเยื่อตา ทำให้ตาบอดได้
 3. ขณะใช้ต้องสวมถุงมือยาง, รองเท้ายาง ระวังอย่าให้ถูกมือหรือผิวหนัง เพราะจะทำให้เกิดอาการแสบร้อนและไหม้บริเวณที่ถูก และภายหลังการใช้มือหยิบจับต้องล้างถุงมือยาง , รองเท้ายาง และล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
 4. ไม่ควรใช้บนพื้นไม้ พื้นผิวที่ทาสี, เสื่อน้ำมัน, หรือวัสดุที่เป็นยาง เพราะอาจฟอกสีหรือทำให้พื้นอ่อนตัวลง
 5. ห้าม ทิ้งผลิตภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง และแหล่งน้ำสาธารณะ
   
วิธีเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่แห้งมิดชิด ห่างจากเด็ก สัตว์เลี้ยง อาหาร เปลวไฟและความร้อน
   
วิธีแก้พิษเบื้องต้น
 1. หากรับพิษจาการสูดดม ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 2. หากถูกผิวหนังให้รีบล้างออกด้วยน้ำจนกว่าผิวหนังจะหมดความลื่น แล้วในรายที่ผิวหนังมีอาการไหม้ให้รีบนำส่งแพทย์
 3. หากเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ แล้วล้างตาด้วยยาล้างตา หรือน้ำเหลือนอร์มัล หากอาการไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
 4. หากกลืนกินผลิตภัณฑ์ ห้าม ทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากของผลิตภัณฑ์