หน้าแรก » ไพเรโทร 714 Piretro 714 » ไพเรโทร 714 Piretro 714

ไพเรโทร 714 Piretro 714

  ไพเรโทร 714 Piretro 714  
ไพเรโทร 714 (Piretro 714)
ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่มีส่วนผสมสำคัญเป็นสารสกัดธรรมชาติจากดอกแอฟริกันเดซี่ หรือที่รู้จัก
กันในชื่อ ไพรีทรินส์ (Pyrethrins) ในสูตรน้ำ (Emulsion in water) ซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กจะกระจายตัว
ออกมาสัมผัสแมลงได้ดี จึงทำให้ตัวยามีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงได้ดีกว่า และเป็นสูตรที่ไม่ผสมตัวทำ
ละลายแนฟทา (ปิโตรเลียม) จึงไม่มีกลิ่น ไม่ไวไฟ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลงทั่วไป
 
PIRETRO 714 ประกอบด้วยสาร สกัดธรรมชาติไพรีทรินส์ที่มี คุณสมบัติในการออกฤทธิ์กำจัด แมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
PIRETRO 714 ประกอบกับสาร เสริมฤทธิ์ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด์ (Piperonyl butoxide) ทำให้ สารสกัดธรรมชาติไพรีทรินส์ สามารถซึมเข้าสู่ผิวของแมลงได้ ดีขึ้น ซึ่งทำให้การกำจัดแมลงมี ประสิทธิภาพมากกว่าสารออก ฤทธิ์ไพรีทรินส์เพียงตัวเดียว
 
PIRETRO 714 เป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติ จึงสลายตัวได้เร็วกว่าเคมีสังเคราะห์ ทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ไพรีทรอยด์ ออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมต ทำให้ลดความกังวลในเรื่องสารเคมีตกค้างบนพื้นผิวจึงสามารถนำไปใช้ในสถานที่ที่ต้องระมัดระวัง เช่น ภายในบ้านเรือน ห้องครัว โรงพยาบาล โรงอาหาร โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือสถานที่อุตสาหกรรมต่างๆ
 
ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ
• ไพรีทรินส์ (Pyrethrins )…………………………………….....................1.8 % w/v
• ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด์ (Piperonyl butoxide)………….14.3 %w/v
 
 

ประโยชน์
ใช้สำหรับป้องกัน และ กำจัด
แมลงบิน เช่น แมลงวัน ยุง ในบ้านเรือนหรือ อาคารสถานที่

ข้อแนะนำการใช้
เพื่อการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีดี
โปรดปฏิบัติตามฉลากผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และ กรมปศุสัตว์

คำเตือน
ห้ามรับประทาน และใช้งานด้วยความระมัดระวังขณะฉีดพ่นเหนือลม ระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูกหรือถูกผิวหนังและเสื้อ

วิธีเก็บรักษา
เก็บให้มิดชิดห่างจาก
เด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

ผลทดสอบเพิ่มเติม
ผลทดสอบต่อแมลงสาบ ปลวก และเห็บสุนัข

 
 
 
* ต้องใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดแมลง *
อัตราการใช้ส่วนผสม
แมลงบิน ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
เช่น แมลงวัน ยุง 100 ซีซี ผสมน้าให้
ได้ 10 ลิตร
(1 ลิตรที่ผสมแล้วต่อ
พื้นที่ 20 ตรม.)
* อ้างอิงการใช้จาก เจ้าของผลิตภัณฑ์ ประเทศอิตาลี
 
 
ผลิตจาก โรงงานมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และ ยา (อย.) และกรมปศุสัตว์
ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอิตาลี ทะเบียนเลขที 15317
 
ไพเรโทร ได้รับการขึ้น ทะเบียน กับ กรมปศุสัตว์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร ที่ต้องการ สารสกัดธรรมชาติ ทำการกำจัดแมลงบิน เช่น แมลงวัน แมลงหวี่ มด แมลงสาบ มอด และแมลงอื่นๆ
ไพเรโทร เป็น สารสกัดธรรมชาติ ตัวเดียว ณ ขณะนี้ที่ สามารถขึ้นทะเบียนได้ เป็น ตัวยาที่ สามารถใช้ ได้ในระบบ ISO 
 
คำค้นหา

กำจัดแมลง น้ำยากำจัดแมลงวัน กำจัดแมลงวัน