หน้าแรก » โบรดิฟาสท์ พาสต้า โปร (Brodifast Pasta Pro) » โบรดิฟาสท์ พาสต้า โปร (Brodifast Pasta Pro)

โบรดิฟาสท์ พาสต้า โปร (Brodifast Pasta Pro)

 

 

โบรดิฟาสท์-พาสต้า-โปร (Brodifast-Pasta-Pro)

 
       
    เหยื่อกำจัดหนูที่ผลิตด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อสามารถกำจัดหนู ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
       
    สารกำจัดหนู  
       
   

โบรดิฟาสท์ พาสต้า โปร เป็นเหยื่อสูตรประสิทธิภาพสำหรับการกำจัดหนูโดยเฉพาะเพื่อ การสาธารณสุขในพื้นที่ ชุมชน บ้านเรือน และสถานที่การค้า ตลอดจนตลาดสด
ประกอบด้วยส่วนผสมของ ข้าวโอ๊ต น้ำตาล น้ำมันพืช และไขมันจากสัตว์ ซึ่งเป็นสูตรที่ดีที่สุดเพื่อดึงดูดให้หนูมากินแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีอาหารตามธรรมชาติอยู่ด้วยเช่น เศษอาหารหรือเนื้อในตลาดสด
ในฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน

 
       
    โบรดิฟาสท์ พาสต้า โปร สามารถใช้กำจัดหนูได้เกือบทุกสถานที่  
    สารกำจัดหนู  
       
    คุณสมบัติ  
   
 • สารออกฤทธิ์ Brodifacoum เป็นสาร anticoagulant มีประสิทธิภาพสูงในการออกฤทธิ์ต่อหนู ด้วยการกินครั้งเดียว จะทำให้หนูตายอย่างช้าๆ ทำให้ประหยัดปริมาณการใช้เหยื่อ
 • โบรดิฟาสท์ พาสต้า โปร มีสาร Denatonium Benzoate ซึ่งช่วยป้องกันอันตรายจากการกลืนกินจากสัตว์อื่นและเด็ก
 • มีส่วนผสมพิเศษของน้ำมันและไขมันที่ทำให้ โบรดิฟาสท์ เพสต์ มีเนื้อนุ่มไม่แข็งแห้งแม้ในสภาพที่ร้อนและแห้งแล้ง จึงใช้ได้ทั้งในและนอก อาคารสถานที่ และยังใช้ในสถานที่อับชื้นได้อีกดัวย
 • มีสารกันเสียป้องกันการเกิดเชื้อราอันเป็นเหตุให้หนูไม่มากินเหยื่อ
 
       
    วิธีการใช้งาน  
    เท โบรดิฟาสท์ พาสต้า โปร ประมาณ 1-2 ก้อน (ก้อนละ 10 กรัม) ลงในภาชนะรองรับจำเพาะเพื่อใช้กำจัดหนูแล้ว
วางไว้ ตรงที่มิดชิด หรือบริเวณที่มีหนู ชุกชุม ควรวางห่างกันจุดละ 1-2 เมตร และวางติดต่อกันเป็นเวลา
5 วัน หรือจนกว่าจะไม่พบร่องรอยหนู เติมเหยื่อแทนเหยื่อเดิมที่หนูกินไป
 
       
    มาตรฐานสินค้า  
   
 • ผลิตจากโรงงานมาตรฐานยุโรปที่รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 9001
 • ได้รับการจดทะเบียนในกลุมประเทศยุโรปกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอิตาลี
  ทะเบียน เลขที่ IT/2014/00208/AUT
 • ได้รับทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
  ทะเบียนเลขที่ อย.วอส. 280/2562
 • ได้รับทะเบียนกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ทะเบียนเลขที่ กปศ.02 04 62 0104
 
       
 
 

คำค้นหา

ยาเบื่อหนู สารกำจัดหนู น้ำยากำจัดหนู กำจัดหนู กำจัดหนูโรงงาน วิธีการกำจัดหนู