หน้าแรก » เคมีกำจัดแมลงสูตรธรรมชาติ (MICRO EMULSIONS) » เคมีกำจัดแมลงสูตรธรรมชาติ (MICRO EMULSIONS)

เคมีกำจัดแมลงสูตรธรรมชาติ (MICRO EMULSIONS)

เคมีกำจัดแมลงสูตรธรรมชาติ (MICRO EMULSIONS)

สารออกฤทธิ์ ไพรีทรัม ( pyrethrum ) หรือ ไพเรทริน (pyrethrins) 1.5%

 
กำจัดปลวก ยากำจัดปลวก
 
กำจัดปลวก ยากำจัดปลวก
เป็นสารสกัดจากดอกแอฟริกัน เดซี่ ZChrysanthemun Flower) หรือที่รู้จักกันในนามไพเรทรัม ( Pyrethrins) และเป็นต้นกำเนิดของสาร ในกลุ่มไพรีทรอยด์ ซึ่งสามารถป้องกันและกำจัดแมลง ได้ทุกชนิด ที่สำคัญที่สุดคือ ไพรีทรัมไมโคร ไม่มีฤทธิ์ตกค้างทั้งในอาหาร และสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด
 
ไพรีทรัม ไมโคร Piretrum Micro น้ำยากำจัด แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเลือด ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าว แมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม
ผลิตด้วยเทคโนโลยี Micro Emulsions ซึ่งผสมสาร Emulsion ชนิดพิเศษที่ ทำให้ Pyrethrins มีอนุภาคแขวนลอย ขนาดเล็กมาก และมีความคงตัวได้นานกว่าสูตรอื่นๆ เรียกว่า Microemulsion เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตัวยา ให้คงฤทธิ์ได้นานและ กำจัดแมลงได้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีพิเศษนี้เป็นการพัฒนาสูตร เพื่อให้ไพเรทรัมที่อยู่ในเม็ดยา ค่อยๆ กระจายตัวออกมาสัมผัสแมลง ได้นานยิ่งขึ้น จึงทำให้ตัวยามีประสิทธิภาพสูงสุด ในการกำจัดแมลง ไพรีทรัมไมโคร สามารถกำจัดแมลงวัน ยุง แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเลือด ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าว แมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม
 
อัตราการใช้ส่วนผสม ไพรีทรัม ไมโคร
แมลง ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร
แมลง แมลงวัน ยุง 30-50 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร (1 ลิตรที่ผสมแล้ว ต่อพื้นที่ 20 ตรม.) 40-50 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร (1 ลิตรที่ผสมแล้ว ต่อพื้นที่ 20 ตรม.)
แมลงสาบ มด เห็บ หมัด มอด ด้วง ปลวก ผีเสื้อข้าว เรือด ไร แมงมุม 40-60 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร (1 ลิตรที่ผสมแล้ว ต่อพื้นที่ 20 ตรม.) 50-60 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร (1 ลิตรที่ผสมแล้ว ต่อพื้นที่ 20 ตรม.)

การพ่นแบบหมอกควัน 500 ซีซีต่อหร็อปเพอร์ลีน ไกลคอน (Propylene Glyco) 1.5 ลิตร

 
ไพรีทรัม ไมโคร Piretrum Micro น้ำยากำจัด แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเลือด ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าว แมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม
เป็นสารกำจัดแมลง สูตรใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งไม่ใช่สารสังเคราะห์ แต่เป็นสารสกัด จากพืชธรรมชาติ (Biotanical Extracts) เหมาะสำหรับควบคุม แมลงบิน และแมลงคลาน ได้ใน ทุกสถานที่ ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาหาร ฟาร์มปศุสัตว์ โกดังข้าว โกดังแป้ง บนเครื่องบิน โรงพยาบาล โรงแรม บ้านพักอาศัย ตลอดจนสถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง
 
ตารางค่าความปลอดภัย
LD50 (ทดลองกับหนูทางปาก) >1000 mg/kg
LD50 (ทดลองกับหนู ทางผิวหนัง) >1000 mg/kg
 
ไพรีทรัม ไมโคร Piretrum Micro
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญ การกำจัดแมลง และภาคอุตสาหกรรม ที่ ต้องการ ความปลอดภัยสูง โดยใช้โปรแกรม การควบคุม แมลงตามระบบ มาตรฐาน คุณภาพ เช่น ISO และ HACCP หรือ IPM
 
ไพรีทรัม ไมโคร Piretrum Micro น้ำยากำจัด แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเลือด ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าว แมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม กำจัดปลวก ยากำจัดปลวก ไพรีทรัม ไมโคร Piretrum Micro น้ำยากำจัด แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเลือด ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าว แมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม
 
ไพรีทรัมไมโคร ได้รับการขึ้น ทะเบียน กับ กรมปศุสัตว์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร ที่ต้องการ สารสกัดธรรมชาติ ทำการกำจัดแมลงทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น แมลงวัน แมลหวี่ มด แมลงสาบ มอด และแมลงอื่นๆ
ไพรีทรัม ไมโคร เป็น สารสกัดธรรมชาติ ตัวเดียว ณ ขณะนี้ที่ สามารถขึ้นทะเบียนได้ เป็น ตัวยาที่ สามารถใช้ ได้ในระบบ ISO , HACCP
 
คำค้นหา

กำจัดแมลง น้ำยากำจัดแมลงวัน กำจัดแมลงวัน