หน้าแรก » ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำ, ยุง, ยุงลาย (LARVAE) » ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำ, ยุง, ยุงลาย (LARVAE)

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำ, ยุง, ยุงลาย (LARVAE)

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำ, ยุง, ยุงลาย (LARVAE)

สารออกฤทธิ์ ทีมีฟอส 1% W/W SG (Temephos 1% W/W SG)

 

เวคโตฟอส (VECTOPHOS)

 
 
ทรายอะเบท
 
เวคโตฟอส vectophos น้ำยากำจัดยุง ทรายอะเบท
ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ Temephas 1% W/W SG ป้องกันไข้เลือดออก ต้องใช้ เวคโตฟอส กำจัดลูกน้ำยุงลาย
 
เวคโตฟอส vectophos น้ำยากำจัดยุง ทรายอะเบท

ประโยชน์ :
ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลาย นาน 3 เดือน โดยไม่มีการเติมน้ำลงในภาชนะอีก

วิธีใช้ :
1. ใส่ในภาชนะน้ำใช้ น้ำทั่วไป ในอัตราส่วน 1 กรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร หรือ 2 ช้อนชา ต่อน้ำ 140 ลิตร (1 ช้อนชา เท่ากับ 7 กรัม)
2. ใส่ในขาตู้กันมด, แจกัน ใช้ในอัตรา 1/10 ช้อนชา

 
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำ, ยุง, ยุงลาย

วิธีเก็บรักษา :
เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

คำเตือน :

  1. ไม่ควรใช้ เวคโตฟอส เกินกว่า อัตรส่วนที่กำหนดในวิธีการใช้ วิธีแก้พิษเบื้องต้น : 1. หาก เวคโตฟอส ถูกผิวหนังต้องล้างออก ด้วยน้ำสบู่ ถ้าเบื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออก แล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
  2. หากเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วย น้ำสะอาด จำนวนมาก จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลา ให้ไปพบแพทย์
  3. หากกลืนกิน เวคโตฟอส ทำให้อาเจียนโดยดื่มน้ำ
  4. แล้วทำการล้วงคอและ ให้รับประทานถ่าน แอคติเวทเต็ก แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะ บรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของ เวคโตฟอส
 
 
ทรายกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย
เวคโตฟอส vectophos น้ำยากำจัดยุง ทรายอะเบท
   
  ทรายกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย
 
 

คำค้นหา

กําจัดลูกน้ํายุงลาย