เคมีกำจัดแมลงสูตรธรรมชาติ (MICRO EMULSIONS)  
       
    เคมีสูตร SC (SUPENSION CONCENTRATE)  
       
    เคมีสูตร EC (EMULSIPIABLE CONCENTRATE)  
       
    เคมีสูตร WP (WETTABLE POWDER)  
       
   

เคมี ยับยั้งการลอกคราบ (IGR) INSECT GROWTH REGULATORS

 
       
    เหยื่อกำจัดแมลงสาบ (COCKROACHIES BAIT)  
       
    เหยื่อกำจัดแมลงวัน (FLYBAIT)  
       
    เหยื่อกำจัดหนู (RODENT BAIT)  
       
  ยากำจัดปลวก (TERMITE)  
ยากำจัดปลวก (TERMITE)  
   
  อาเจนด้า 25 อีซี  
         
   

คุณสมบัติ

      เทอร์มิดอร์ 25 อี ซี แตกต่างจากสารกำจัดปลวกทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยคุณสมบัติพิเศษ เฉพาะ ปลวกจะไม่รู้ถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในดิน ปลวกจะได้รับ เทอร์มิดอร์ ไปอย่างไม่รู้ตัว และโดยธรรมชาติ เทอร์มิดอร์ จะถูกแบ่งและถ่ายโอนจากปลวกตัวหนึ่งไปสู่ตัวอื่นๆ ที่อยู่ภายในรัง สามารถกำจัดปลวกได้นาน 3 – 5 ปี มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่นฉุน และมีความคุ้มค่า เพราะกำจัดปลวกได้แม้ที่มีความเข้มข้นต่ำ ( 0.02 – 0.03 %)

วิธีการใช้

      ใช้ เทอร์มิดอร์ ที่ผสมแล้วสเปรย์หรือราดพื้น ในอัตรา 5 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
ค่าความปลอดภัย (FIPRONIL)
LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก >92 mg/kg

 
 
   
 
Copyright©2006, Sblsupply.com. All right reserved