หน้าแรก » ยากำจัดปลวก (TERMITE) » ยากำจัดปลวก (TERMITE)

ยากำจัดปลวก (TERMITE)

ยากำจัดปลวก (TERMITE)

สารออกฤทธิ์ ฟิโปรนิล 25% EC ( fipronil 25% EC )

 

อาเจนด้า 25 อีซี ( AGENDA 25 EC )

 
 
อาเจนด้า 25 อีซี Agenda 25 EC ยากำจัดปลวก
 
คุณสมบัติ

      อาเจนด้า 25 อี ซี แตกต่างจากสารกำจัดปลวกทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยคุณสมบัติพิเศษ เฉพาะ ปลวกจะไม่รู้ถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในดิน ปลวกจะได้รับ อาเจนด้า ไปอย่างไม่รู้ตัว และโดยธรรมชาติ อาเจนด้า จะถูกแบ่งและถ่ายโอนจากปลวกตัวหนึ่งไปสู่ตัวอื่นๆ ที่อยู่ภายในรัง สามารถกำจัดปลวกได้นาน 3 – 5 ปี มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่นฉุน และมีความคุ้มค่า เพราะกำจัดปลวกได้แม้ที่มีความเข้มข้นต่ำ ( 0.02 – 0.03 %)

วิธีการใช้

      ใช้ อาเจนด้า ที่ผสมแล้วสเปรย์หรือราดพื้น ในอัตรา 5 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
ค่าความปลอดภัย (FIPRONIL)
LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก >92 mg/kg

 
 

คำค้นหา

ยากำจัดปลวก