หน้าแรก » OIL SPILL CONTROL » ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมัน (OIL SPILL CONTROL)

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบน้ำมัน (OIL SPILL CONTROL)

OIL SPILL CONTROL
จุลินทรีย์กำจัดน้ำมันและสารเคมีุ

 
 

OIL SPILL CONTROL

 
       
 

       จากมาหอุทกภัย ในปี 2554 ทำให้ประเทศไทย เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน ดดยเฉพาะการปนเบื้อนน้ำมันปิโตเลียมและสารเคมี ทึ่ตกค้างอยู่ในแหล่งน้ำ คู คลอง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ยากต่อการทำความสะอาด และย่อยสลายได้ยาก ทำให้สูญเสียงบประมาณในการทำความสะอาดการบำบัดวิ่งถ้าทุกคนร่วมกัน ป้องกัน และกำจัด อย่างเป็นระบบ เราคงไม่ต้องสูญเสีย ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

       จากการวิจัยและพฒนา ของบริษัทฯ ร่วมกับ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหบ่งชาติ (สสวช.) ค้นพบจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์และสารประกอบทางชีภาพคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน กำจัดคราบ น้ำมัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ ไม่กัดกร่อนและไม่อันตราย ภายใต้ชื่อการค้าว่า KEEEN Oil Spill Control สามารถกำจัดน้ำมัน ปิโตเลียม น้ำมันเครื่อง น้ำมันพืช ไขมัน (Benzene, Gasoline, Cutting Fluids, Fuel Oils, Jetfuel, Lubricating Oil, Glycols, Diesel, Hydraulic Oil, Skydrol, Grease, Moter Oil) โดยสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

วิธีการใช้
ผสม KEEEEN Oil Spill Control 1 ส่วน ผสมกับน้ำ 100 ส่วน เช็ด จุ่ม ราด ล้าง หรือฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นแรงดันสูง ให้ทั่วบริเวณที่ปนเปื้อน กำจัดคราบน้ำมันปิโตเลียม และ เสารเคมี เพราะสำหรับ สถานประกอบการอุ่ซ่อมรถ ตลาด ร้านอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร โรงเรียน ผู้ประกอบการปั้มน้ำมัน บ้านเรือน บ่อตัดไขมัน หรือ บริเวณที่มีคราบน้ำมันและสารเคมีตกค้างใน ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ กิน คู คลอง เป็นต้น ผสม KEEEN Oil Spill Control 1 ส่วน กับน้ำ 40 ส่วน ฉีดพ่นด้วยเครื่องแรงดันสูงกำจัดคราบน้ำมันปีโตเลียมหรือสารเคมี ที่รั่วไหลลงแหล่งน้ำ คู คลอง โดยตรง

ชื่อสาระสำคัญและอัตราส่วนของสาระสำคัญ
Blends of Bacillus spores                               3x10  B cfu/ml
Micro-nutrient and bio-accelator              0.8% W/W

 
ลีนาท๊อป น้ำยากำจัดยุง
 

คำค้นหา

จุลินทรีย์กำจัดน้ำมันและสารเคมีุ นำเข้า ขายส่ง OIL SPILL CONTROL